tiistai 30. huhtikuuta 2013

Klik -tullaan tutuksi Ritva Stillin kanssa


Esittele itsesi ja kerro omasta työstäsi

Olen Stillin Ritva ja toimin Kehitysvammaisten Tukiliitossa Pohjois-Suomen aluekoordinaattorina. Aloitin Tukiliitossa jo - 2000 luvun vaihteessa ensi yhden ja sitten kahden ja nyt kolmen tukipiirin aluetyöntekijänä. Aluetoimisto sijaitsee Oulussa Kumppanuuskeskuksen tiloissa. Toimialueellani on yhteensä 49 jäsenyhdistystä ja kolme (3)tukipiiriä.

Työni koostuu Pohjois-Suomen jäsenyhdistysten vapaaehtoistoiminnan, vertaistoiminnan ja vaikuttamistoiminnan ideoinnista ja kehittämisestä. Koska suuri osa vertais- ja vapaaehtoistoiminnasta toteutuu paikallistasolla, toimin myös tiedonväylänä liitto tasolta yhdistyksille sekä yhdistyksiltä liittotasolle. Teemallinen vastuualueeni on aikuisten kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheiden sosiaalipalveluiden ja sosiaaliturvan neuvonnan ja ohjauksen asioissa. Yhteydenottoja tulee sekä puhelimitse että sähköpostitse niin vanhemmilta kuin kuntien viranhaltijoilta ja alan työntekijöiltä. TOP3 on asuminen, henkilökohtainen apu ja tilapäishoito. Toimin tietenkin eri verkostoissa ja järjestän yhteistyössä jäsenyhdistyksiemme, tukipiiriemme ja Tukiliiton työntekijöiden ja eri sidosryhmien kanssa merkittävistä teemoista tapahtumia, koulutuksia, kehittämispäiviä ja kuntayhteistyötilaisuuksia. 

Ajankohtaisin järjestökuuluminen oli Oulussa huhtikuinen (16.4.) Sisaruusseminaari, jonka Tukiliitto järjesti yhteistyössä Sylva ry, TATU ry, Rinnekoti-Säätiö/Norio-keskuksen kanssa. Päivän teemana oli erityistä tukea tarvitsevan tai pitkäaikaissairaan lapsen sisaruus. Päivän aikana keskusteltiin mm. siitä, että sisaruksille itselleen tarvitaan mahdollisuus vertaistukeen, mahdollisuuksia nostaa esiin omia ajatuksia sekä tulla kuulluksi ja nähdyksi.

Tukiliiton tavoite on lyhyt ja selkeä: Hyvä elämä kehitysvammaiselle ihmiselle ja hänen läheisilleen.  Hyvä elämä tarkoittaa meille kaikille hyvinkin erilaisia asioita yksilöllisin tarpein. Joten tämän työnsuola on juuri kehitysvammaiset ihmiset ja heidän lähi-ihmiset kaikkine monine ekokulttuurisuunein, koska ei ole vain yhtä oikeaa tapaa olla perhe tai kasvattaa vammaista lasta.


 Tulethan rohkeasti mukaan helppokäyttöiseen ja turvalliseen kohtauspaikkaan www.mukaan.fi .
Se verkkopalvelu sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä!


Miten teet yhteistyötä OK-opintokeskuksen kanssa? 
OK-opintokeskus mahdollistaa Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallisten yhdistysten toimintaan resursseja, että he voivat järjestää mm. erilaisia teemallisia koulutuksia tai harrastustoimintaa. Tiedämme että todellinen asiantuntijuus syntyy arjessa, mutta ihmisten tapa toimia yhteisten asioiden eteen on muuttumassa eikä perinteinen järjestö- ja yhdistystoiminta enää houkuttele samalla tavoin kuin aikaisemmin. Ehkäpä Ok – opintokeskus voisi hyödyntää koulutustarjontaa webinaarein erityisesti arki illoille. 

Miltä pohjoinen Suomi sinusta näyttää? Entä mitä ajatuksia sinulla järjestöyhteistyöstä? 
Pohjois-Suomen järjestökentän yhteistyö voisi olla mielestäni tiiviimpää etäyhteyksiä hyödyntäen juuri pitkien etäisyyksien takia, koska erilaisina järjestöinä eri tulokulmin olemme yhdessä vahvempia toimijoita. Kuntakentän muuttuessa voisimme tehdä ponnekkaammin yhdessä vaikuttamisen näkökulmasta  teemallisia koulutuksia ja tapahtumia sekä kunta- tai kuntayhtymä yhteistyötä. 

Kenet haastat mukaan seuraavaksi ja mitä haluaisit häneltä kysyä? 
Heitän haasteen Elina Seppäselle Suomen CP -liiton aluesihteerille.  Häneltä haluan kysyä palvelusuunnitelmien asiakasryhmä analyyseistä versus kuntien vammaispolitiikka. Eli miten mielestäsi vammaisten henkilöiden palvelusuunnitelmia tulisi hyödyntää uusien kaava-alueiden suunnitteluvaiheessa? 

Loppukevennys: Mikä esine olisit omalla työpöydälläsi ja miksi 
Esine työpöydälläni olisin ehdottomasti ”klemmari”. Se on pieni, mutta monikäyttöinen apuväline matkatyötä tekevälle naiselle!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Olemme iloisia kommentistasi!