keskiviikko 10. huhtikuuta 2013

Osaaminen paremmin näkyväksi Open Badgesin avulla!

Virtuaaliset osaamismerkit eli Open Badges ovat rantautumassa lopullisesti Suomeen kevään 2013 aikana. Maailmalla ilmiö on jo tuttu ja myös Suomessa on voinut myöntää näitä osaamismerkkejä helmikuusta asti. OK-opintokeskus myönsi 22 osaamismerkkiä huhtikuun alussa. Osaamismerkit myönnettiin Tunnista ja tunnusta osaaminen (2 op) -opintojakson suorittaneille.

Osaamista syntyy muuallakin kuin virallisen koulutusjärjestelmän sisällä. Arkioppimisen ja epävirallisen oppimisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa Open Badgeseillä on tärkeä merkitys. Ne tekevät osaamista näkyväksi ja auttavat osaamisen näyttämisessä myös muille. Virtuaalinen osaamismerkki kuvaa osaamista, taitoa tai saavutusta. Kyseessä on siis sähköinen vaihtoehto perinteisille hiha- ja taitomerkeille. Osaamismerkkejä voidaan myöntää esim. koulutuksista, seminaareista, ja opintoryhmistä sekä tehdystä vapaaehtoistyöstä. Lisäksi niitä voidaan käyttää työpaikan kannustejärjestelmänä ja asiakkuuden palkitsemiskeinona.

Osaamismerkin myöntäjänä toimii yleensä organisaatio (oppilaitos, järjestö, yhdistys). Myöntäjä suunnittelee osaamismerkin visuaalisen ilmeen ja kirjoittaa ylös vaadittavan osaamisen ja sen kriteerit. Kokonaisuus kannattaa ottaa haltuun eli miettiä, mistä merkkejä voi ansaita ja miten merkit kuvaavat organisaation ilmettä. Osaamismerkki myönnetään opiskelijan/vapaaehtoisen/työntekijän/jne. sähköpostiin ja vastaanottaja voi itse päättää ottaako merkin vastaan vai ei. Kaikki vastaanottajan hyväksymät Open Badges- osaamismerkit tallentuvat pilvipalveluun nimeltään Badge Backpack (suomeksi reppu). Tämän jälkeen merkin vastaanottaja voi päättää, missä palvelussa haluaa esitellä ja näyttää merkkinsä (esim. Facebook, LinkedIn, ePortfolio).

Alla olevassa kuvassa on esimerkki Open Badgestä. OK-opintokeskuksella on tällä hetkellä käytössä kaksi osaamismerkkiä - Opintojen mitoittaja ja Osaamisen tunnistaja. Molemmat merkit on myönnetty Optima -oppimisympäristön kautta. Tarkoituksena on laajentaa vuosien 2013-2014 aikana osaamismerkit osaksi koko organisaation toimintaa. Tähän kehitystyöhön on myös järjestöillä mahdollisuus päästä mukaan!


Ps. Jos olet osallistumassa ITK-päiville Hämeenlinnaan 12.4., tule kuuntelemaan Lotta Männikön (OK-opintokeskus) ja Eric Roussellen (Discendum Oy) esitystä aiheesta!
http://www.itk.fi/2013/ohjelma/foorumi/30

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Olemme iloisia kommentistasi!