keskiviikko 15. tammikuuta 2014

Järjestökoulutukselle lisää arvostusta

Järjestökentällä toteutetaan monenlaista laadukasta koulutusta, joka tukee kentän kehittämistä ja motivoi toimijoita. Koulutusten kautta opitaan uusia tietoja ja taitoja, mutta sen lisäksi koulutus on vapaaehtoisten palkitsemis- ja motivointitapa, se on johtamisen väline sekä yhdistyksen näkyvyyden ja toimivuuden osoittaja.

Kuva H.Holopainen
Järjestöissä on toteutettu koulutusta aina, mutta harmittavan se on usein jäänyt virallisten koulutusorganisaatioiden koulutuksen jalkoihin. Ajankohtainen teema koulutuskentällä on osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, joka auttaa järjestöissä tapahtunutta oppimista saamaan tunnustusta ja tärkeää lisäarvoa. Lyhyesti osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan sitä, että järjestöissä oppinsa saanut henkilö voi hakea tunnustusta osaamisestaan ja saada esimerkiksi hyväksiluettua opintoja jossain oppilaitoksessa tai uudenlaisia tehtäviä järjestössä. 

Jotta järjestöjen toteuttama koulutus voidaan tunnistaa ja tunnustaa, on tärkeä toteuttaa koulutus laadukkaasti. Koulutuksen tavoitteet on syytä kirjata täsmällisesti ja osaamista selkeästi kuvaavaksi. Jos koulutus on laajaa, kannattaa se opintopisteyttää, jolloin oppimiseen käytetty aika tulee näkyväksi ja se on helpommin vertailtavissa muiden organisaatioiden vastaavien opintojaksojen kanssa. Koulutuksesta tulee antaa todistus, mutta sen liitteenä kannattaa antaa kuvaus järjestäjäorganisaatiosta sekä opintojakson kuvaus, joka kertoo saavutetusta osaamisesta tarkemmin. 

Kuva H. Holopainen
Uusinta uutta on järjestöissä tapahtuneen oppimisen ilmaiseminen virtuaalisina osaamismerkkeinä. OK-opintokeskus on mukana Tekesin rahoittamassa projektissa parhaillaan testaamassa ja kehittämässä osaamismerkkejä yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa. Tulevaisuudessa merkin voi saada esimerkiksi koulutuksesta tai vapaaehtoisena toimimisesta. Nämä merkit myöntää koulutuksen toteuttaja ja ne voidaan liittää esimerkiksi yhdistyksen tai henkilön nettisivuille, blogiin, facebook -profiliin tai muihin sosiaalisen median palveluihin. 

OK-opintokeskus tukee järjestöjä kehittämään koulutuksien laatua konkreettisesti neuvomalla sekä kouluttamalla laajasti kouluttaja- ja ohjaajataidoista, järjestö- ja kansalaistoiminnasta sekä tieto- ja viestintätekniikasta (ks. vuoden 2014 koulutuskalenteri). Jäsenjärjestöt voivat toteuttaa omia koulutuksiaan yhteistyössä OK -opintokeskuksen kanssa, jolloin he saavat koulutukselleen myös taloudellista tukea. Oulun, Lapin ja Kainuun alueen järjestöjä palvellaan Oulun aluetoimistossa Mäkelininkadulla.

Kuva H.Holopainen
 Juttu on julkaistu pienin muutoksin Kalevassa 16.12.2013

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Olemme iloisia kommentistasi!