maanantai 25. maaliskuuta 2013

Uusia ideoita ja vinkkejä koulutuksen suunnitteluun
OK-opintokeskuksen koulutussuunnittelijat ovat koulutuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin asiantuntijoita. Jäsenjärjestöt, niiden työntekijät sekä piiri- ja yhdistystason toimijat voivat osallistua OK-opintokeskuksen järjestämiin koulutuksiin tai tilata OK-opintokeskukselta kouluttajan kouluttamaan tietystä teemasta. Lisätietoja tilauskoulutuksestamme löydät sivultamme http://www.ok-opintokeskus.fi/tilauskoulutus

Oulunsalon paloasemalle kokoontuui helmikuisena lauantaipäivänä SPEK:n koordinoimaan koulutukseen kuusitoista yksikönjohtajaa oppimaan uutta koulutussuunnittelusta ja tilannejohtamisesta. Koulutuspäivä koostui kahdesta osa-alueesta, joista koulutuksen suunnittelun liittyvästä sisällöstä ja toteutuksesta vastasivat tilauskouluttajiksi yhdessä rekrytoidut Hanna ja Minna. Ennakkokysely osallistujille kertoi, että kohderyhmä halusi tietoa ja ideoita koulutuksen suunnittelun prosessista, osallistujien motivoinnista sekä uusia ideoita ja vaihtoehtoja luennoinnille. 


Oman koulutusosiomme aikana esittelimme käytännössä erilaisia motivoinnin keinoja, annoimme vinkkejä keskustelunaloittamiseksi, koulutuksen aikatauluttamiseksi ja rytmittämiseksi sekä pohdimme muun muassa perinteisen opetustilanteen kääntämistä ylösalaisin ns. flipped classroom- mallin mukaisesti.  Rakensimme koulutustilanteen opettamamme sisällön mukaisesti- koska tunnetusti osallistujan mielenkiinto alkaa hiipua noin puolen tunnin sisällä luentotilanteen alkamisesta, rytmitimme päivää erilaisilla harjoituksilla, yhteisellä keskustelulla ja pariporinoilla. Hyviä ryhmäharjoituksia eri tilanteisiin löytyy OK-opintokeskuksen verkkomateriaalista : Boksi- työkaluja järjestökouluttajalle Kannattaa tutustua motivoiviin harjoituksiin!

Edellä mainittu flipped classroom- idea eli oppimistilanteen kääntäminen ylösalaisin herätti vilkasta keskustelua ja innostustakin. Tässä mallissa on ideana se, että osallistujat saavat luento/alustusmateriaalin (videomateriaalit, PowerPoint-diat, Word-tiedoston tms.) etukäteen kouluttajalta, tutustuvat materiaaliin (esim. kouluttajan tekemien apukysymysten kautta) ja tulevat koulutustilanteeseen omien ajatusten, ideoiden ja kysymysten kera. Kouluttaja rakentaa lähiopetustilanteen keskustelevammaksi, jolloin oppiminen tunnetusti tehostuu.  Muita esille otettuja malleja olivat ongelmalähtöinen oppiminen ja vastavuoroinen opettaminen. Lopuksi keskustelimme lyhyesti sosiaalisen median hyödyntämisestä koulutuksessa- sosiaalisen median mahdollisuudet yhteisöllisen oppimisen tukena ovat lähes rajattomat, mutta nämäkin opetustilanteet tulee suunnitella huolella.

Koulutuspäivä oli antoisa myös kouluttajan näkökulmasta- saimme kurkistaa itsellemme aika lailla tuntemattomaan pelastusmaailmaan ja pohtia koulutuksen suunnitteluun liittyviä näkökulmia uusista lähtökohdista. Kiitokset aktiivisille osallistujille! :)
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Olemme iloisia kommentistasi!